Bruiloftverzekering

Uw huwelijksdag is tot in de puntjes geregeld. Toch kan er altijd iets tussenkomen; mensen die voor het feest belangrijk zijn, kunnen ziek worden. Een getuige bijvoorbeeld, of de ceremoniemeester, of de receptieruimte komt blank te staan. Zulke gebeurtenissen kunnen ervoor zorgen dat het feest veel te vroeg moet worden gestaakt of zelfs helemaal niet door kan gaan.

Heel vervelend allemaal, maar het wordt nog vervelender als u ook nog eens voor alle kosten moet opdraaien. Daarom is het verstandig om deze kostbare dag goed te verzekeren; met de Bruiloftverzekering neemt u het zekere voor het onzekere om er een onvergetelijke dag van te maken.

De volgende zaken zijn vooraf gedekt

Slecht weer, brand?

Kosten van de bruiloft worden vergoed bij uitstel, afgelasten of onderbreking van de bruiloft als gevolg van een gebeurtenis waarop de klant geen invloed heeft. Bijv.: extreme weersomstandigheden, brand in de feestzaal of een dag van nationale rouw.

Overlijden & ziekte

Op de dag zelf ook gedekt en in de kolom Bruidskleding. Nieuwe tekst: Vergoeding tot maximaal EUR 2500 bij beschadiging van (gehuurde) bruidskleding van de bruid en bruidegom.

De band zegt af!

Kan de band, dj of artiest niet optreden wegens ziekte, ongeval of overlijden binnen 3 dagen voor het huwelijk, dan wordt het te betalen bedrag voor de muziek vergoed of de extra kosten van een vervangende band worden vergoed.

Op de dag zelf ook gedekt

Bruidskleding

Vergoeding (25% van verzekerd bedrag tot €5000,-) beschadiging van (gehuurde) bruidskleding van de bruid, bruidegom en bruidskinderen.

Bruidscadeaus

Huwelijkscadeau’s. Nieuwe tekst: Huwelijkscadeau’s zijn op de dag zelf en de dag na de bruiloft verzekerd tegen beschadiging tot maximaal EUR 2500.

Wie zijn er meeverzekerd?

  • Bruidspaar
  • Ouders
  • Grootouders
  • Broers en zuster en hun echtgeno(o)t(e)
  • Kinderen van broers en zusters

  • Zonen en dochters en hun echtgeno(o)t(e)
  • Ooms en tantes
  • Kleinkinderen en hun echtgeno(o)t(e)
  • Getuigen en hun echtgeno(o)t(e)
  • Ceremoniemeester(s) en hun echtgeno(o)t(e)

  • Pleeg- en stiefouders
  • Stiefbroers en zusters en hun echtgeno(o)t(e)
  • Pleeg- en stiefkinderen en hun echtgeno(o)t(e)
  • Weddingplanner

Let op:

De verzekering moet uiterlijk 3 maanden voor het huwelijk zijn afgesloten.

Er wordt niet uitgekeerd als het feest niet doorgaat vanwege ernstige ziekte van u of één van uw familieleden, en u of de betreffende familielid dit al wist bij het aanvragen van de verzekering. Dit geldt ook als deze persoon als gevolg hiervan overlijdt.

Er wordt ook niet vergoedt als het feest moet worden afgelast of uitgesteld vanwege een zwangerschap of bevalling van een familielid. Als het gaat om complicaties bij de zwangerschap van de bruid is er wel dekking.

En belangrijk om te weten: Bij niet doorgaan van het huwelijk door overlijden, zeer ernstige ziekte of ongeval is er dekking als het plaatsvindt binnen 3 maanden voor het huwelijk.

En duurt het feest meerdere dagen dan kunt u per dag een bedrag en naam van de feestlocatie aangeven op het aanvraagformulier. Dan geldt natuurlijk de laatste dag van het feest.

Pakket Verzekerd bedrag Premie*
1 € 2.500,­- € 35,­-
2 € 5.000,­- € 70,­-
3 € 10.000,­- € 105,­-
4 € 10.000,­- € 140,­-
5 € 12.500,­- € 175,­-
6 € 15.000,­- € 210,­-
7 € 17.500,- € 245,­-
8 € 20.000,­- € 280,­-

* Premies zijn exclusief poliskosten (€ 3,75) en assurantie belasting; de minimum premie is € 35,-.

Vraag nu een offerte op!

En ontvang vrijblijvend informatie over onze bruiloftsverzekering.