Bruiloftverzekering

Uw huwelijksdag is tot in de puntjes geregeld. Toch kan er altijd iets tussenkomen; mensen die voor het feest belangrijk zijn, kunnen ziek worden. Een getuige bijvoorbeeld, of de ceremoniemeester, of de receptieruimte komt blank te staan. Zulke gebeurtenissen kunnen ervoor zorgen dat het feest veel te vroeg moet worden gestaakt of zelfs helemaal niet door kan gaan.

Heel vervelend allemaal, maar het wordt nog vervelender als u ook nog eens voor alle kosten moet opdraaien. Daarom is het verstandig om deze kostbare dag goed te verzekeren; met de Bruiloftverzekering neemt u het zekere voor het onzekere om er een onvergetelijke dag van te maken.

De volgende zaken zijn vooraf gedekt

Slecht weer, brand?

Kosten van de bruiloft worden vergoed bij uitstel, afgelasten of onderbreking van de bruiloft als gevolg van een gebeurtenis waarop de klant geen invloed heeft. Bijv.: extreme weersomstandigheden, brand in de feestzaal of een dag van nationale rouw.

Overlijden & ziekte

Ook het niet doorgaan wegens ziekte, ongeval of overlijden van het bruidspaar, familieleden, getuige(n), de ceremoniemeester(s) en de weddingplanner is meeverzekerd. Een compleet overzicht van verzekerden staat verderop op deze pagina.

De band zegt af!

Kan de band of artiest niet optreden wegens ziekte, ongeval of overlijden van een artiest, dan wordt het met de artiest(en) afgesproken bedrag aan het bruidspaar als compensatie vergoed of de extra kosten van een vervangende band worden vergoed.

Op de dag zelf ook gedekt

Bruidskleding

Vergoeding (25% van verzekerd bedrag tot €5000,-) beschadiging van (gehuurde) bruidskleding van de bruid, bruidegom en bruidskinderen.

Bruidscadeaus

Huwelijkscadeaus zijn op de dag zelf en de dag na de bruiloft verzekerd tegen beschadiging (tot maximaal 25% van het verzekerd bedrag van de bruiloft).

Ongevallen tijdens

Bij overlijden of blijvende invaliditeit van één van de verzekerden als gevolg van een ongeval tijdens de huwelijksdag. De uitkering bedraagt respectievelijk € 2.500,- en € 12.500,-.

Wie zijn er meeverzekerd?

  • Bruidspaar
  • Ouders
  • Grootouders
  • Broers en zuster en hun echtgeno(o)t(e)
  • Kinderen van broers en zusters

  • Zonen en dochters en hun echtgeno(o)t(e)
  • Ooms en tantes
  • Kleinkinderen en hun echtgeno(o)t(e)
  • Getuigen en hun echtgeno(o)t(e)
  • Ceremoniemeester(s) en hun echtgeno(o)t(e)

  • Pleeg- en stiefouders
  • Stiefbroers en zusters en hun echtgeno(o)t(e)
  • Pleeg- en stiefkinderen en hun echtgeno(o)t(e)
  • Weddingplanner

Let op:

Verzekerde ouder dan 80 jaar

De maximaal verzekerbare leeftijd voor ernstige ziekte, ernstig ongeval en overlijden voor de bruiloftverzekering is 80 jaar.

80 jaar en ouder:

Omdat de mens steeds ouder wordt en veel bruidsparen daardoor (vaak) ook familie boven de 80 jaar hebben, is er een uitbreiding van de maximale verzekerbare leeftijd. Op het niet doorgaan van de bruiloft is tevens ook gedekt, het overlijden van familieleden in de 1e en 2egraad, die ouder zijn dan 80 jaar

*Voorwaarde hierbij is dat het overlijden plaatsvindt binnen een periode van 14 dagen voor het evenement. Uiteraard blijft overlijden door een voor het sluiten van de verzekering reeds bestaande ziekte of afwijking uitgesloten van de dekking.

Verzekerd bedrag in € Bruiloft Koperen, zilveren etc. Bruiloft
t/m 1.250,­- € 50,­- € 50,­-
1.251,-­ t/m 2.500,­- € 65,­- € 75,­-
2.501,-­ t/m 3.750,-­ € 90,­- € 105,­-
3.751,- t/m 5.000,­- € 120,­- € 140,­-
5.001,-­ t/m 6.250,­- € 90,­- € 105,­-
6.251,­- t/m 7.500,­- € 175,­- € 205,­-
7.501,­- t/m 8.750,­- € 205,­- € 240,­-
8.751,-­ t/m 10.000,­- € 235,­- € 275,­-
10.001,-­ t/m 25.000,­- 2% van het verzekerd bedrag met een minimum van € 235,­­- 2% van het verzekerd bedrag met een minimum van € 275,­­-
25.001,­- t/m 37.500,­- 1,75% van het verzekerd bedrag 1,75% van het verzekerd bedrag
37.501,-­ t/m 50.000,­­- 1,50% van het verzekerd bedrag 1,50% van het verzekerd bedrag

Kosten en assurantiebelasting:
De poliskosten bedragen in onze eigen tekening € 8,50. Vanaf 1 januari 2013
is er 21% assurantiebelasting verschuldigd over de premie en kosten.

Vraag nu een offerte op!

En ontvang vrijblijvend informatie over onze bruiloftsverzekering.